Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2013

mygoody
4227 9260
Reposted fromyolo28 yolo28 viawarkocz warkocz
mygoody
7375 3f2a
Reposted frommerveilleux merveilleux viawarkocz warkocz
mygoody
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawarkocz warkocz
mygoody
Bo czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?
— Bruno Schulz
Reposted fromczarno-bialo czarno-bialo viawarkocz warkocz

January 10 2013

mygoody
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
Reposted fromlabellavita labellavita viawarkocz warkocz
mygoody
9635 f62a
   
    SESJA!
Reposted fromkonwalia konwalia viawarkocz warkocz
mygoody
0627 8970
słowo na niedzielę.
Reposted fromMargaretto Margaretto viawarkocz warkocz
mygoody
9103 d1e2
Reposted fromsilentshout silentshout viawarkocz warkocz
mygoody
8116 cadd
Reposted frommoninka moninka viawarkocz warkocz
mygoody
  Słowa, które potrzebuję usłyszeć by przebrnąć przez dzień i czuć się dobrze to „tęsknię za Tobą”.
— Avril Lavigne - When You're Gone ♥
Reposted fromIriss Iriss viawarkocz warkocz
mygoody
 (...) ale pomimo to wstawała ze mną o trzeciej nad ranem, parzyła moją ulubioną herbatę poziomkową i siadając z kubkiem obok mnie na kanapie, udawała, że nie widzi mojego płaczu.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromIriss Iriss viawarkocz warkocz
mygoody
brawo Daniel!
Reposted frommajkey majkey viawarkocz warkocz
mygoody
7491 f929
Reposted fromchujowojakzawsze chujowojakzawsze viawarkocz warkocz

January 08 2013

mygoody
4777 994e
i wish
Reposted fromelinela elinela viamariola mariola
mygoody
Miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz.
Reposted fromAngiee Angiee viawarkocz warkocz
mygoody
Największą motywacją do życia jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej, niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromojkomena ojkomena viawarkocz warkocz
mygoody
mygoody
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziesto dolarowy banknot rozpoczął zajęcia od pytania: - Czy ktoś chce ten dwudziesto dolarowy banknot? - Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał: - Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce? - Wciąż widać było podniesione ręce - A jeśli zrobię to - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk. - Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
— nieznane źródło
Reposted fromSenyia Senyia viawarkocz warkocz
mygoody
mygoody
8704 1246
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl